Om LiTHanian

Kuriosa

LiTHanian är LinTeks Kårtidning, och utkommer fem gånger per år till kårens alla medlemmar. Redaktionen består av en deltidsarvoderad chefredktör och en idéell redaktion, som tillsammans gör sitt yttersta för att LiTHanian ska bli så bra det bara går.

 

Varför har LinTek en kårtidning?

Syftet med LiTHanian är att informera medlemmarna om vad som händer på kåren. Dessutom ska den ge medlemmarna rolig och intressant läsning samt spegla studentlivet. Målet är att LiTHanian ska bekostas av annonsintäkter och vi är på god väg. 

I LiTHanian finns även de uppskattade sektionssidorna som produceras av de olika programsektionerna på LiTH och ger studenterna sektionsnära information, vilket är unikt för kårtidningar i Sverige. 

 

Redaktionen

LiTHanians redaktion består av många engagerade studenter från olika utbildningar. Vi har väldigt trevligt tillsammans och gör vårt bästa för att informera, rapportera och avspegla det som händer på universitetet och på kåren till våra medlemmar. Redaktionen träffas i snitt en gång i veckan, varannan vecka i Linköping och varannan i Norrköping.

På våren tas, under utlyst ansökningsperiod, ansökningar till ny redaktion emot. 

LiTHanian på Instagram
Instagram
LiTHanian på Facebook